Ehem. Palais Holnstein - ,Kardinal-Faulhaber-Straße