Denkmal - Johann Georg Edlinger
 

Johann Georg Edlinger

Name Johann Georg Edlinger
Straße Herzogspitalstraße 11
Art Gedenktafel
Stadtbezirk 1. Altstadt-Lehel
Stadtbezirksteil Hackenviertel
Personen Edlinger Johann Georg
Kategorie Person, Maler


Inschrift

In diesem
Hause starb
am XV. September
des Jahres MDCCCXIX
Maler Johann
Edlinger.50 Jahre Olympiade
Johann Georg Edlinger


50 Jahre Olympiade