Sehenswürdigkeiten in München - Johann Georg Edlinger (Herzogspitalstraße)
 

Kunst & Kultur

Johann Georg Edlinger

Name Johann Georg Edlinger
Stadtbezirk 1. Altstadt-Lehel
Stadtbezirksteil Hackenviertel
Straße Herzogspitalstraße 11
Personen Edlinger Johann Georg  
Kategorie Person, Maler
Art Denkmal Gedenktafel 
Johann Georg Edlinger

Inschrift

In diesem
Hause starb
am XV. September
des Jahres MDCCCXIX
Maler Johann
Edlinger.