Sehenswert - Najade - Brunnen am Orleansplatz
 

Najade - Brunnen am Orleansplatz

Name Najade - Brunnen am Orleansplatz
Stadtbezirk 5. Au-Haidhausen
Stadtbezirksteil Haidhausen Süd
Straße Orleansplatz
Standort Brunnen am Orleansplatz
Künstler Kurz Joachim

   |

d